Neuropædagogikhuset arbejder på at gøre de unge, der er indskrevet hos os, så selvstændige som muligt.

På opholdsstedet Ll. Nørremark er der fast møde hver tirsdag, hvor alle børn og unge mødes med de ansatte, der er på arbejde. Der vælges en ordstyrer blandt børnene og de unge. Et af formålene med mødet er at lære børnene og de unge, at alle har ret til at have deres egen mening og ret til at ytre sig. Ansøgere til stillinger på Ll. Nørremark og unge, der gerne vil indskrives, skal med på mødet – det giver erfaring i at tale med fremmede, hvilket opbygger selvtilliden. På mødet kan børnene og de unge lufte ønsker – én vil fx gerne gå på aftenskole – og man taler om, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan man bedst muligt kan bakke op om dette.

Unge voksne i § 107 har god gavn af at have et formøde med personalet inden et tirsdagsmøde, hvor de får hjælp til at udtrykke og fastholde det, de gerne vil have med på mødet.

For at træne elevernes sociale evner og følelse af medborgerskab har Specialkompagniet ApS hver uge et ungemøde, hvor alle elever deltager. Her har eleverne mulighed for at komme med ønsker til undervisningen – fx nye læsebøger – eller aktiviteter som ture ud af huset og afprøvning af en ny sportsgren. På skift er eleverne sammen med deres kontaktperson ansvarlig for at afvikle ungemødet.

Oasens og Svaleredens unge har glæde af hinanden. Mange af dem er fra deres tid på Ll. Nørremark vænnet til at holde møder og få talt om små og store problemer med hinanden. Den kultur har de taget med sig og benytter sig af i hverdagen.

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde