Neuropædagogikhuset er en samling af tilbud for børn, unge og voksne med hjerneskader og dysfunktioner i hjernen, hvor de kan bo, få undervisning og behandling, tilbydes beskæftigelse og hjælpes til at finde deres plads i livet. Samtidig er det også et tilbud, hvor vi hjælper forældre og pårørende til bedre at kunne forstå og hjælpe deres familiemedlem.

De mennesker, som indskrives hos os, har svært ved at bo andre steder og svært ved at fungere i skolen, på uddannelsessteder eller på et arbejde. Vores ansatte er særligt uddannede til at håndtere den slags udfordringer. Vores steder arbejder sammen, så vi er altid i stand til at finde et tilbud, der passer – og ellers skaber vi noget nyt.

Opholdsstedet Familiecentret Ll. Nørremark er for børn og unge mellem 11 og 18 år. Børnene/de unge kan modtage undervisning på Specialkompagniet ApS. Herudover har vi en række forskellige botilbud og lejligheder til dem, der er for gamle til at bo på opholdsstedet og endnu ikke klar til at flytte helt for sig selv. Her kan man også få støtte, hvis der er behov for det.

Unge og voksne, der bor hos os, og som er færdige med folkeskolen, kan tage en Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) på Specialkompagniet ApS, eller de kan være i et dagtilbud. Vi hjælper med at få kortere eller længere praktikophold op at stå, enten hos os selv eller i en virksomhed i lokalområdet.

Vi har også mulighed for at tilbyde beskæftigelse på særlige vilkår. Det kan være på en af vores ejendomme, i landbruget eller i en café. Hvis vi ikke kan finde det helt rigtige job hos os selv eller i lokalsamfundet – så skaber vi et job, der passer!

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde