Hvad er neuropsykologi?

 

Først kom neuropsykologien (neuroner = nerveceller). Det er den videnskab, der både gør os i stand til at forstå, hvordan vi mennesker opfatter verden, tænker og løse problemer, og hvilke dele af hjernen, der er hovedansvarlige for hvilke funktioner – og hvad der kan gå galt i udviklingen af dem.

Et barn eller en ung med en hjerneskade eller hjernemæssige dysfunktioner kan have problemer med opmærksomhed, læring og hukommelse, planlægning og problemløsning, forståelse og brug af sproget, genkendelse af genstande, og bearbejdning af sanseindtryk. Barnet eller den unge kan også have fx en mangelfuld indlevelsesevne, manglende evne til at læse/forstå andres følelser eller til at reflektere over sig selv.

Neuropsykologien fortæller os med andre ord, hvor et menneskes stærke og svage sider i hjernen befinder sig. Samtidig ved man nu, at et svagt eller ødelagt center som regel ikke kan genopbygges, hvor meget det end forsøges. I bedste fald giver det intet resultat, i værste fald en nederlagsfølelse hos personen, der forsøger.

Hvad er neuropædagogik?

Neuropædagogikken er den praktiske anvendelse af neuropsykologien. Neuropædagogik er pædagogiske metoder, som bygger på en viden om hjernens funktion og funktionshæmninger.

Ved at få hjælp og støtte til at træne de stærke sider kan man kompensere for de svage. Grundstenen er at træne det, et menneske med en hjerneskade eller en dysfunktion oplever succes med. Det giver motivation for at træne mere, og dermed udvikles evnen til at kompensere for de svage sider og nogle gange oven i købet erstatte et hjerneområde, der på grund af en medfødt funktionsfejl ikke fungerer.

Samtidig kan en neuropædagog – med supervison fra en neuropsykolog – planlægge kompenserende strategier, det vil sige finde måder, hvor man kan arbejde rundt om det, der er svært. Hvis et barn eller en ung for eksempel meget let bliver vred og kaster med sine ting, skal der ikke ligge ting på hans/hendes bord i skolen. Og man kan planlægge pædagogisk støtte i forhold til såvel indlæring, adfærd og sociale funktioner – for eksempel at lære barnet eller den unge, hvad kropssignalerne er, når han/hun er ved at blive vred – så han/hun kan træne mere hensigtsmæssige måder at reagere på end at smide med sine ting.

Den pædagogiske indsats retter sig både mod miljøet (de fysiske rammer), de professionelle (krav, belønninger og støtte) og barnet eller den unge selv (hvad kan han/hun selv lærer at mærke og gøre anderledes). Alt sammen for at sikre en optimal udvikling og trivsel.

Bakkedal

I 1992 indgik Vibeke Monnick og neuropsykologihuset Bakkedal – dengang ledet af specialkonsulent i neuropsykologi Viggo Petersen og neuropsykolog Susanne Freltofte – en aftale om et fagligt samarbejde. Bakkedal har en række funktioner i Neuropædagogikhusets arbejde.

  1. Susanne Freltofte er med til at vurdere, om en ung passer ind i Neuropædagogikhuset.
  2. Når et barn eller en ung er indskrevet på FamilieCentret, udarbejder Bakkedal et foreløbigt sæt af pædagogiske tiltag i forhold til barnet eller den unge.
  3. Bakkedal udarbejder en personprofil og en udviklingsprofil på det enkelte barn eller den unge (de såkaldte søjler). Dette sker efter to-tre måneder, når personalet har udfyldt en BRIEF-spørgeskemaundersøgelse (Behaviour Rating Inventory of Executive Funktion), der kortlægger barnets eller den unges svage og stærke sider i forhold til blandt andet impulskontrol, emotionel kontrol, planlægning og arbejdshukommelse og samtidig viser, på hvilke områderbarnet eller den unge ligger uden for normalområdet.
  4. Bakkedal afholder den første sagssupervision med personalet på baggrund af det skriftlige materiale og yderligere observationer. Dette møde munder ud i den første behandlingsplan.

Center for Hjerneskade

I 2014 indgik Neuropædagogikhuset et samarbejde med børne- og ungeneuropsykolog Marianne Verdel fra Center for Hjerneskade. Marianne Verdel er tilknyttet VISO’s specialistnetværk.

Marianne Verdel står for:

  1. Den løbende sagssupervision af personale.
  2. Undervisning af personale, forældre, familie, de unge og sagsbehandlere. Både undervisning i den nyeste udvikling i neuropsykologien og i udfordringerne og udviklingen hos den enkelte, der er indskrevet i et af Neuropædagogikhusets tilbud.

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde