Specialiserede tilbud til mennesker med hjernemæssige dysfunktioner

Neuropædagogikhuset har en bred vifte af tilbud på en række lokaliteter i Odsherred. Vi har et opholdssted, et undervisningstilbud for børn og unge i den skolepligtige alder, STU, dagtilbud, § 85-støtte, § 103 og § 104 beskæftigelse og aktiviteter, efterværn, enkeltmandsprojekter samt botilbud efter § 107 og § 108. Samtidig udbyder vi kurser i neuropsykologi og (praktisk) neuropædagogik.

Neuropædagogikhuset hjælper børn, unge og voksne med hjerneskader og hjernemæssige dysfunktioner til at finde deres rette plads i livet. Vi tilbyder en lang række højt specialiserede ydelser og indsatser. Vi har på tværs af ”huset” en fælles ånd, professionalitet og neuropædagogisk faglighed, der hele tiden kan tilpasse sig målgruppens behov, fordi vi har fleksibilitet og vilje til forandring. Ved at bruge os kan kommunerne – i kraft af vores stordriftsfordele og tilknyttede fagfolk og specialister – spare mange penge.

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde