Målgruppen for Neuropædagogikhuset

Neuropædagogikhusets målgrupper er børn, unge og unge voksne, der har brug for en specialiseret indsats på grund af omfattende dysfunktioner i hjernen. Årsagerne til denne dysfunktion kan være mange:

  • Højresidede hjerneskader på grund af for tidlig fødsel, føtalt alkoholsyndrom, bilulykker eller tidlig sygdom.
  • Diffuse hjerneskader på grund af grov omsorgssvigt.
  • Diagnosticerede, psykiatriske lidelser, herunder ADHD og autisme samt udviklingshæmmede.

Målgruppen er karakteriseret ved – på grund af dysfunktioner i hjernen – at have et manglende overblik og fornemmelse for helhed, manglende selvindsigt og forståelse for konsekvenser af egne handlinger. De har høj hyper/hypoarousal, tilpasningsvanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder og behov for omfattende støtte og træning, der tager udgangspunkt i en grundlæggende neuropsykologisk/neuropædagogisk viden.

Neuropædagogikhuset modtager ikke unge med narko- eller alkoholproblemer.

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde