Målgruppen FamilieCentret LI. Nørremark

FamilieCentret Ll. Nørremark (opholdssted og § 107): Børn, unge og voksne i alderen 11 – 25 år. Ved tvivl om, hvorvidt et barn eller en ung falder inden for målgruppen, drøftes dette med Neuropsykologihuset Bakkedal, der står for den indledende undersøgelse af alle på Ll. Nørremark.

”Generelt ser vi de bedste resultater med de unge, som kommer til os, når de er 11-12 år. Så kan vi koncentrere os fuldt ud om at opbygge de stærke sider af hjernen og de kompetencer, som vi kan bygge ovenpå disse – i stedet for at bruge kræfter på at aflære dem alt det, som de har fået vænnet sig til, fordi de ikke har været i den rette behandling”.

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde