Vores faglighed bygger på neuropsykologien og  neuropædagogikken. Vi samarbejder tæt med specialist i neuropsykologi Susanne Freltoft fra Neuropsykologihuset Bakkedal Aps og med børne- og ungeneuropsykolog Marianne Verdel fra Center for Hjerneskade, der er tilknyttet VISO som specialist. Alle medarbejdere uddannes løbende i neuropædagogik og superviseres i forhold til de enkelte børn, unge og voksne. På samme måde får børnene, de unge og voksne og deres pårørende undervisning og praktiske anvisninger af specialisterne i deres specifikke udfordringer. Sagsbehandlere tilbydes deltagelse i den løbende undervisning af specialisterne.

Neuropædagogikhuset bruger også elementer fra både konsekvenspædagogikken (Jens Bay) og involveringspædagogikken.

De fleste medarbejdere i Neuropædagogikhuset er uddannede pædagoger, plejere, sosu- og socialassistenter, skole- og faglærere eller lignende. Flere har tillige en praktisk uddannelse som håndværker. Både de ansatte og ledelsen får supervision af supervisor og cand.pæd.psych. Hans Raunsø.

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde