Neuropædagogikhuset

En vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Neuropædagogikhuset er opholdssted, undervisningstilbud, botilbud, selvstændige lejligheder med mulighed for kontaktpersonordning, beskæftigelse og støtte.

Fælles for alle tilbud er den neuropædagogiske tilgang og samarbejdet med Neuropsykologihuset Bakkedal ApS og Center for Hjerneskade.

Neuropædagogikhuset modtager børn, unge og voksne, der har brug for en specialiseret indsats på grund af omfattende dysfunktioner i hjernen. Årsagerne kan være højresidede hjerneskader på grund af for tidlig fødsel, føtalt alkoholsyndrom, diffuse hjerneskader på grund af grov omsorgssvigt samt diagnosticerede, psykiatriske lidelser, herunder ADHD. .

Neuropædagogikhuset En vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner Neuropædagogikhuset er opholdssted, undervisningstilbud, botilbud, selvstændige lejligheder med mulighed for kontaktpersonordning, beskæftigelse og støtte. Fælles for alle tilbud er den neuropædagogiske tilgang og samarbejdet med Neuropsykologihuset Bakkedal ApS og Center for Hjerneskade. Neuropædagogikhuset modtager børn, unge og voksne, der har brug for en specialiseret indsats på grund af omfattende dysfunktioner i hjernen. Årsagerne kan være højresidede hjerneskader på grund af for tidlig fødsel, føtalt alkoholsyndrom, diffuse hjerneskader på grund af grov omsorgssvigt samt diagnosticerede, psykiatriske lidelser, herunder ADHD.

Infomation om

Familiecentret Ll. Nørremark

Familiecentret Ll. Nørremark ligger på Nørremarksvej 18-20 i Nr. Asmindrup og Ll. Egebjergvej 37 i Vig. Det er et familielignende opholdssted og § 107 med plads til 7 børn, unge og unge voksne i alderen 11 til 25 år.

Vi har mulighed for at lave rene drenge- og pigeafdelinger, enkeltmandsprojekter i egen lejlighed eller delelejlighed og skærmede pladser efter behov, både som anbringelser § 66.2 og efter § 107.

Målet med et ophold på Ll. Nørremark er på baggrund af neuropsykologiske tests og en neuropædagogisk tilgang at kunne tilbyde barnet /den unge den fagligt korrekte behandling og støtte, så det oplever succes og får lyst til at lære og udvikle sig. Samtidig inddrages forældre og familie, så disse også får ny indsigt og lærer at håndtere deres barn på en mere hensigtsmæssig måde, der tager højde for barnets /den unges hjernemæssige skader.

Information om

OASEN/SVALEREDEN

Bostedet Oasen ApS er et tilbud efter servicelovens § 107 og §108 rettet mod voksne med behov for døgnstøtte på grund af hjerneskader eller omfattende dysfunktioner i hjernen.

Neuropædagogisk konsulentbistand

Konsulenten tilbyder:

  • Bolig og støtte til unge under 18 år, som kommunen gerne vil anbringe eller have udredt, men som ikke kan passe ind i opholdsstedet Ll. Nørremark. Konsulenten har en ansat boende i ejendommen, og der kan knyttes ekstra pædagogisk personale til efter behov.
  • Bolig til voksne med mulighed for støtte efter § 85. I ejendommen bor også unge under uddannelse og familier med børn, så alle nyder godt af forskelligheden lejerne imellem.
  • Boliger til unge uledsagede flygtninge.
  • Beskæftigelsen efter § 103 og 104 i cafeen, dukkemuseet, butikken eller ejendommen.
  • Kurser i neuropsykologi og (praktisk) neuropædagogik både hos os eller i kommunen/institutionen – lige fra fyraftensmøder til en-to-tre-dages kurser.
  • Vi udarbejder udviklingsprofiler, personprofiler og BRIEF til institutioner, der arbejder neuropædagogisk.

TV Øst

Biografreklame

Neuropægagogikhuset

about logoEn vifte af tilbud til børn, unge og voksne med hjernemæssige dysfunktioner

Samarbejde